Działalność społeczna

Polityka lojalności wobec społeczności lokalnych i partnerów biznesowych przyniosła firmie reputację wiarygodnego partnera dla władz lokalnych, współpracujących firm i właścicieli gruntów rolnych.

Grupa wspiera instytucje charytatywne zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym.