Rekrutacja

Priorytety Laird Agro Group: Rozwój i szkolenie personelu

Polityka rozwoju i szkolenia pracowników firmy ma na celu umożliwienie pracownikom osiągnięcia oczekiwanych wyników poprzez zapewnienie możliwości uczenia się, tak aby każda osoba skutecznie przyczyniała się do misji, strategii i wartości LAG.

Intencją Firmy jest zapewnienie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy oraz praktyk pracy dla wszystkich pracowników przez cały czas. Bezpieczeństwo to wysiłek całego zespołu.

Firma zapewnia szkolenia operacyjne i doradztwo, aby pomóc pracownikom zaoszczędzić czas, zwiększyć wydajność, poprawić standardy pracy i wyniki w całym przedsiębiorstwie.

Laird Agro Group koncentruje się na rozwoju pracowników, zapewniając im doradztwo zawodowe i udaną ścieżkę kariery.

Skontaktuj się z nami